Ogłoszenie o naborze Nr 3/2016 z dnia 3 października 2016r

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko księgowego
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewozie – 0,5 etatu,
Ogłoszenie o naborze Nr 3/2016 z dnia 3  października 2016r wpłynęła:
– 1 oferta,
która spełniała wymogi formalne i zakwalifikowała się  do II etapu naboru

Rozmowa kwalifikacyjna odbyła się w dniu : 18.10.2016r

Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Ewelinę Nowak   zam. Samwodzie 32, która spełniła wszystkie wymagania  formalne oraz osiągnęła wymaganą  liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także wykazała się dobrą znajomością przepisów niezbędnych
do pracy na w/w stanowisku.

Kozienice dnia 19.10.2016r