Ogłoszenie o wyborze Oferenta na dostawę mebli do WTZ

Przewóz, dn. 17.10.2016r.

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w postępowaniu ofertowym na zakup, dostarczenie i montaż mebli (cz. I – meble twarde) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie udział wzięli następujący Wykonawcy:

  1. Biuro Inżynieryjne :”DOT” Tomasz Dubiecki
    ul. Lubomira 29A, 62-090 Mrowino 
  2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „DREWLAB” Roman Iwańczuk, ul. Tęczowa 159, 20-517 Lublin
  3. „ KOMA” R. Kozakiewicz Spółka Jawna
    ul. Chorzowska 3 lok. 3, 26-600 Radom
  4. „TRONUS POLSKA” Sp. z o.o.
    ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

W postępowaniu wyłoniono, jako najkorzystniejszą, ofertę firmy nr 3:

„ KOMA” R. Kozakiewicz Spółka Jawna
ul. Chorzowska 3 lok. 3, 26-600 Radom,

która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 7 270,00 zł.(sł. siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych)

Sporządziła Danuta Bernacik