Informacja dla Oferentów

Kozienice, dn.04.07.2016r.

 

 

 

INFORMACJA DLA OFERENTÓW

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie wycieczki 4-dniowej do Trójmiasta (Gdańsk – Gdynia – Sopot) w dn. 20-23 września 2016 r. dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie wpłynęły następujące oferty:
1. Biuro Usług Turystycznych WIGRA s.c.
P.Lichańska, M. Kozikowska
01-360 Warszawa, ul. Człuchowska 25

2. RAN TRANS TRAVEL Sp. z o.o.
ul. I Armii Wojska Polskiego 132, 07-202 Wyszków

3. Agencja MINT Event&Travel
Galeria Piastów, ul. NMP 9, 59-220 Legnica

4. Biuro Usługowo-Turystyczne „ATLANTIC”
Pl. Wolności 12, 35-073 Rzeszów

5. Magdalena Siśkiewicz New Challenge
ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków

6. Sun&More sp. z o.o.
ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecin

7. Restor Stanisław Tor
ul. Kaczeńcowa 18, 35-604 Rzeszów

8. Biuro Usług Turystycznych „WEKTUR”
ul. Krakowska 11, 26-400 Przysucha

 

W wyniku postępowania wybrano ofertę nr 7; Restor Stanisław Tor

ul. Kaczeńcowa 18, 35-604 Rzeszów jako najkorzystniejszą

 

Dziękujemy za zainteresowanie i pozdrawiamy.

 

Danuta Bernacik – kierownik WTZ w Przewozie