Informacja dla Oferentów Spr. MGOPS.26.5.16

Spr. Nr: MGOPS.26.5.16

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania
na
sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 23.03.2016 r. odpowiedzieli następujący Oferenci.:

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Zaproponowana cena brutto ( w zł)

Uwagi

1.

BIURO PLUS Zbigniew Jakubczyk  ul. Tartaczna 3/5, 26-600 Radom

15 233,50

2.

Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z o.o.
ul. Rynek 10, 23-235 Annopol

15 779,28

3.

FAMEX Jastrzębscy spółka jawnaul. Żeromskiego 104, 26-600 Radom

14 526,84

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych i papierniczych wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

FAMEX Jastrzębscy spółka jawna
ul. Żeromskiego 104, 26-600 Radom

Zaproponowana cena za usługę wynosi 14 526,84 zł brutto
( słownie: czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia  ).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

Halina Grudzień
Kierownik MGOPS w Kozienicach