Informacja dla oferentów

MGOPS.26.06.2014                                                         

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zorganizowania wycieczki 3 – dniowej w Góry Świętokrzyskie dla uczestników projektu „Impuls” realizowanego przez
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 07.05.2014r. odpowiedzieli Oferenci:

Lp. Nazwa i adres Oferenta Zaproponowana cena za usługę ( w zł) Uwagi
1. Magdalena Siśkiewicz  NEW CHALLENGE30-363 Kraków ul. Ryglówka 5/113 17 971,00 zł
2. BIURO TURYSTYKI SZKOLNEJ08-530 Dęblin ul. 15 P.P. „Wilków” 5 12 825,00 zł
3. Biuro Podróży SKIPPER s.cBeata Kosmowska, Danuta Domeracka

61-806 Poznań ul. Św. Marcina 29/4

    390,00 zł./os 
4. Biuro Turystyczno – Usługowe „DELFIN”Katarzyna Chuchmała

27-400 Ostrowiec Św. Ul. Sienkiewicza 65/15

15 425,00 zł
5 Centrum Szkoleniowe IDEA67-100 Nowa Sól, ul. Muzealna 4/2 11 800,00 zł
6 INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 13 18 946,25 zł
7 Sun & More Sp z o.o71-467 Szczecin, ul.Rapackiego 8c 18 600,00 zł.
8 Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o40-096 Katowice, ul. 3-go Maja 19/7 43 550,00 zł
9 Biuro Usług Turystycznych „WEKTOR”26-400 Przysucha, ul. Krakowska 11 15 525,00 zł.
10 „PROFESJA” Ośrodek Kształcenia Zawodowego Iwona Wiśnik26-600 Radom, ul. Biznesowa 7 27 000,00 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania w sprawie zorganizowania wycieczki 3 – dniowej w Góry Świętokrzyskie dla uczestników projektu „Impuls” realizowanego przez Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę :
 „Centrum Szkoleniowe IDEA”
67-100 Nowa Sól, ul. Muzealna 4/2
Zaproponowana cena za zakup wynosi 11 800,00 zł brutto ( słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych 00/100groszy).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i życzymy sukcesów zawodowych.

Halina Grudzień
Kierownik M-GOPS w Kozienicach

Sporządziła: Teodora Jabłońska