Informacja dla oferentów

INFORMACJA DLA OFERENTÓW

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie wycieczki 2-dniowej w Pieniny w dn. 20-21 czerwca 2013r. dla Warsztatu Terapii Zajęciowej ( 54 uczestników wycieczki) wpłynęły 2 oferty:

1. Polskie Biuro Podróży; ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 26-610 Radom
cena oferty 13 tys. zł.

2. Tour&Travel Poland s.c. oś. Pardałówka 1/69, 34-500 Zakopane
cena oferty 253,00 zł/osobę

W efekcie wybrano ofertę Polskiego Biura Podróży, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 26-610 Radom jako najkorzystniejszą.

Dziękujemy za zainteresowanie i pozdrawiamy.