Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego

PROTOKÓŁ

Z dnia 24 września 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia realizacji zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „IMPULS” .

 Ofertę cenową złożyły następujące firmy:

1) „ P R O F E S J A” Ośrodek Kształcenia Zawodowego Iwona Wiśnik
26-600 Radom, ul.1905 Roku 3J, – cena 21 750 zł.

2) KMP Przesiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe
inż.Marcin Piotrowski
26-600 Radom, ul.Traugutta 20A – cena 22 900 zł

3) Akademia Zdrowia i Odnowy Biologicznej „EXODUS” Mariusz Górka,
26-600 Radom ul.Ostrowiecka 6/57 – cena 24 800 zł.
Firma nie złożyła wymaganych załączników do oferty (brak oświadczeń).

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „P R O F E S J A” Ośrodek Kształcenia Zawodowego Iwona Wiśnik, 26-600 Radom, ul.1905 Roku 3J z uwagi na najniższą cenę i z tą firmą zostanie podpisana umowa na realizację usługi.