Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Nr spr.MGOPS.3410.15.11
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w dniu 22.12.2011r. do przetargu nieograniczonego w sprawie zamówienia publicznego na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół na terenie gminy Kozienice w 2012 roku oferty złożyły następujące firmy:

1. “GIEWONT” Katarzyna Sobolewska
26-900 Kozienice ul.Warszawska 11 – cena 88 699,35 zł brutto

2. “MIKA” Sp. z.o.o
26-970 Pionki ul.Dębowa 1 – cena 72 282,93 zl brutto

3. “AKCES TM” Sp. z.o.o.
26-600 Radom ul.Rwańska 7 – cena 62 715,00 zł brutto

W związku z tym, iż kryterium wyboru ofert była najniższa cena, umowa na powyższe zamówienie publiczne podpisana zostanie z firmą “AKCES TM” Sp. z.o.o. z Radomia.