Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach
Informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko głównego księgowego wpłynęło ofert:
– jedna oferta – spełniająca wymogi formalne.

Jednocześnie kierownik M-GOPS informuje, że do II etapu konkursu zakwalikowali się następujący kandydaci:

1. Alina Rybak.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.