Ogłoszenie o naborze Nr 1/2017 z dnia 9 lutego 2017r

Ogłoszenie o naborze Nr 1/2017 z dnia 9 lutego 2017r
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko
referenta ds. księgowości – 1 etat,
wpłynęło:
– 6 ofert,
i 1 oferta wpłynęła po ustalonym terminie
w tym:
– żadna oferta nie spełniła wymogów formalnych.

Kozienice dnia: 23.02.2017r