OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2 / 2016 z dnia 06 września 2016 roku.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds.Księgowości -1/2 etatu ogłoszenie o naborze 2/2016 z dn. 6 września 2016 wpłynęło  – 4 oferty kandydatów w tym  – 3 oferty kandydatów spełniające wymogi formalne

Po dokonaniu selekcji aplikacji z godnie z regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze do dalszego etapu wybrano następujących kandydatów uszeregowanych alfabetycznie:

1.Jakubowska Agnieszka

2.Lis Joanna

3.Szczepaniak Zofia