Informacja dla Oferentów Spr.MGOPS.26.11.15

Spr. Nr: MGOPS.26.11.15

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania
na
dostawę artykułów spożywczych do
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 07.12.2015r. odpowiedzieli następujący Oferenci.: