Informacja dla Oferentów Spr. Nr MGOPS.26.9.17

Przewóz, dn. 19.09.2017r.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie przy M-GOPS w Kozienicach

Przewóz 2A

26-900 Kozienice

 

Informacja  dla Oferentów

Dotycząca rozstrzygnięcia postępowania na zakup i dostawę węgla eko-groszek

dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie na sezon grzewczy 2017/2018.

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert  wpłynęły następujące oferty:

  1. P.H.U. „Sukces” Bożena Krzosek

Siedziba: 26-811 Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 9

Cena oferowana: 762,60 zł/t

  1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Alberto” Albert Szymkiewicz

Siedziba: 24-335 Łaziska, Łaziska 62

Cena oferowana: 780,00 zł/t

 

Spośród w/w ofert wyłoniono, jako najkorzystniejszą ofertę nr 1

  1. P.H.U. „Sukces” Bożena Krzosek

Siedziba: 26-811 Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 9

Oferta: 762,60zł. / tonę

 

 

Informację sporządziła:

Danuta Bernacik – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie