Ogłoszenie o naborze Nr 2/2017

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko referenta ds.księgowości -1 etat,

Ogłoszenie o naborze Nr 2/2017 z dnia 28 lutego 2017r. wpłynęło:

-9 oferty,

w tym:

5 ofert – nie spełniło wymogów formalnych.

Jednocześnie kierownik M-GOPS informuje, że do II etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

1. Babula Barbara

2. Baryłka Izabela

3. Stanowska Marta

4. Wiśniewska Anna

Rozmowy kwalifikacyjne z w/w kandydatami odbyły się w dniu 17.03.2017

Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Izabela Baryłka zam. Kozienice ul.Starowiejska 66 która spełniła wszystkie wymagania formalne oraz osiągnęła największą liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także wykazała się dobrą znajomością przepisów niezbędnych do pracy w w/w stanowisku.

Kozienice dnia 17.03.2017