Informacja dla oferentów

Spr.Nr: MGOPS.26.9.2014

 

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kozienice w okresie od 01 października do 19 grudnia 2014r

 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 22.08.2014r. odpowiedzieli następujący Oferenci.

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Zaproponowana cena brutto za  usługę ( w zł)

Uwagi

1.

AKCES TM Sp. z o.o. ul. Rwańska 726-600 Radom

34 560,96

2.

Catering OK. Maciej Sałek ul. B. Chrobrego 39, 26-600 Radom

25 406,08

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kozienice w okresie od 01 października do 19 grudnia 2014r wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę:

Catering OK. Maciej Sałek
ul. B. Chrobrego 39, 26-600 Radom

Zaproponowana cena za usługę wynosi 25 406,08 zł brutto
( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy, czterysta sześć złotych, osiem groszy ).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

 

 

Halina Grudzień
Kierownik MGOPS w Kozienicach