Informacja dla oferentów

MGOPS.3410.5.13     

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie 4-dniowej wycieczki do Zakopanego dla uczestników projektu IMPULS realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach.

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na skutek rozstrzygniętego zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 08.07.2013r. wybrano ofertę firmy Tour & Travel Poland s.c. Oś.Pardałówka 1/69, 34-500 Zakopane, która zaoferowała najniższą cenę.

Poniższa tabela przedstawia Oferentów oraz zaproponowane ceny .

 

Lp.

Nazwa Oferenta

Cena

1.

BRATKA-TRAVEL Sp.z.o.o

ul. Kolista 26/33, 54-152

42 422 zł

2.

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO Sp.z.o.o ul.Rynek 7, 20-111 Lublin

61 985,20 zł

3.

BIURO PODRÓŻY SUN TOURS ul.Focha 8, 26-600 Radom

44 850 zł

4.

Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE, ul.Rydlówka 5/113, 30-363 Kraków

37 146 zł

5.

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WCZASOWY „SŁOWINIEC”  w PODDĄBIU ul.Promenada Słońca 24, 76-270 USTKA

51 935 zł

6.

Elzbieta Olszak Ośrodek Szkolenia Lursowego i Ustawicznego – Lider  Galicyjskie Centrum Edukacji Sp.z.o.o Partner, ul.Bronowicka 73, 30-091 Kraków

44 850 zł

7.

TOUR & Travel Poland s.c. oś.Pardałówka 1/69, 34-500 Zakopane

33 475 zł

Serdecznie dziękujemy za złożone oferty  i życzymy owocnej pracy.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach
Halina Grudzień.